Toerisme Remiremont Plombières-les-Bains in de Vogezen, Lotharingen, Frankrijk

Legaal

Om alles te weten over de Wettelijke vermeldingen op de website van het VVV-kantoor van de bestemming Remiremont Plombières-les-Bains!

(gereguleerd door wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie)

Site-editor

VVV-kantoor Remiremont Plombieres-les-Bains (ingedeeld Categorie I)
Wettelijke status van : Openbare industriële en commerciële vestiging

Regisseur: Déborah REICHERT

Hoofdkantoor: Place Maurice Janot – 88370 PLOMBIERES-LES-BAINS
Kantoor Plombières-les-Bains: Tel. 03 29 66 01 30 – E-mail: Plombieres@otrp.fr

Administratief hoofdkantoor: 6, Place Christian PONCELET – 88200 REMIREMONT
Remiremont-kantoor: Tel. 03 29 62 23 70 – E-mail: remiremont@otrp.fr

SIRET-nummer: 443 941 901 00011
APE-code: 7990Z

Creatie en hosting van de site

illicoweb
ZI van Bourogne-Morvillars – 90 MORVILLARS
Tel.: 03 84 36 66 42 – Fax: 03 84 36 66 43
www.illicoweb.com

responsabilité

De eigenaar is als enige verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en diensten. De aangegeven prijzen zijn indicatief. Het VVV-kantoor van Remiremont Plombières-les-Bains streeft er echter naar om, naar beste vermogen, de juistheid en actualiteit van de informatie op deze site te garanderen, waarbij het zich het recht voorbehoudt om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud. Ook waarschuwt het de bezoeker dat het aan hem is om de informatie op een andere manier te verifiëren, onder meer door contact op te nemen met het bedrijf.

Bijgevolg wijst het VVV-kantoor van Remiremont Plombières-les-Bains elke verantwoordelijkheid af: voor elke onnauwkeurigheid, onnauwkeurigheid of weglating met betrekking tot informatie die beschikbaar is op de site; voor elke schade die voortvloeit uit frauduleuze inmenging door een derde partij die leidt tot een wijziging van de informatie die op de site beschikbaar wordt gesteld; en meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door iemands toegang tot de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, evenals dat het gebruik van de site en/of het krediet verleend aan alle informatie die direct of indirect van laatstgenoemde afkomstig is.

Bovendien, tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de site en elk van de elementen die voor deze site zijn gemaakt het exclusieve eigendom van het VVV-kantoor van Remiremont of zijn leveranciers, die geen licentie verlenen, noch enig ander recht dan de site te raadplegen.

De reproductie van alle documenten die op de site zijn gepubliceerd, is uitsluitend toegestaan ​​voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik, elke reproductie en elk gebruik van kopieën die voor andere doeleinden zijn gemaakt, is uitdrukkelijk verboden.

Alle merken die op deze site worden genoemd, zijn eigendom van hun respectievelijke bedrijven.

Alle producten, logo's en afbeeldingen die op de pagina's van deze site worden genoemd, zijn eigendom van hun respectieve merken.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Het VVV-kantoor van Remiremont Plombières-les-Bains zet zich in voor de bescherming van de persoonlijke informatie en privacy van zijn klanten, websitebezoekers en iedereen die zijn diensten in het algemeen gebruikt. In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, hebt u het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen om toegang tot uw persoonsgegevens, rectificatie of verwijdering daarvan (recht om te worden vergeten), de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van deze gegevens.  

Raadpleeg ons gegevensbeschermingsbeleid voor meer informatie over uw rechten. 

royalties

Deze hele site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. Elke weergave, reproductie, wijziging, commercieel gebruik, evenals elke overdracht naar een andere site zijn verboden, behalve toestemming die per post moet worden aangevraagd op het hierboven vermelde adres. Alleen gebruik voor strikt persoonlijke doeleinden is toegestaan

Fotocredits

Marc Fulgoni, Pixabay, Pexels, Freepik

Hyperlinks

De hyperlinks op de site die gebruikers naar andere websites leiden, dragen niet de verantwoordelijkheid van het VVV-kantoor van Remiremont Plombières-les-Bains voor de inhoud van deze sites.
Elke natuurlijke of rechtspersoon die een band wil aangaan met:  https://www.tourisme-remiremont-plombieres.com  van onze site, moet u eerst toestemming vragen.
Voor het opzetten van een link naar onze site is geen autorisatie vereist. Het VVV-kantoor van Remiremont Plombières-les-Bains aanvaardt in dit geval geen enkele aansprakelijkheid.

Toegankelijkheidstools

Een zoekopdracht ?

Zoek ook...

- Inspiratie -

Ze vertellen je...

- Folders -

Download onze kaarten en gidsen

LANGUE

Selecteer taal: