Turystyka Remiremont Plombières-les-Bains w Wogezach, Lotaryngia, Francja

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W przypadku niektórych projektów biuro turystyczne Remiremont Plombières wnioskuje o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W zależności od kryteriów kwalifikowalności wydatków, dofinansowanie wynosi maksymalnie 70%.

Logo EFRR UE

Dofinansowanie w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Projekt 2022 - 2023

Wdrażanie i utrzymanie cyfrowych rozwiązań dla rozwoju destynacji turystycznej

Podsumowanie projektu

Biuro turystyczne Remiremont Plombières pracowało nad wdrożeniem cyfrowych rozwiązań dla rozwoju destynacji turystycznej: 

  • Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie aplikacji mobilnej promującej destynację turystyczną
  • Opracowanie, instalacja i utrzymanie rozwiązania kartograficznego na tablicach dotykowych w strefach recepcji biura turystycznego
  • Stworzenie 2 obwodów audioprzewodników przetłumaczonych na 3 języki i oferujących francuską wersję dostosowaną do młodych odbiorców

Celem tego projektu jest umożliwienie odwiedzającym pobytu, przedłużenia pobytu, a tym samym konsumowania na terytorium poprzez dostęp do wszystkich dostępnych informacji. Co za tym idzie, projekt ten uczestniczy w rozwoju atrakcyjności i ekonomii terytorium.

Żądanie finansów

W ramach tego projektu biuro turystyczne Remiremont Plombières zwraca się o pomoc z programu operacyjnego EFRR-EFS Lotaryngia i Wogez 2014-2020, w ramach kodyfikacji REACT-EU EFRR, którego celem jest: „Zapewnienie odporności regionalnego systemu ochrony zdrowia, ożywienia gospodarki, wspierania dynamiki transformacji energetycznej oraz wspierania reorganizacji społeczeństwa poprzez wykorzystanie technologii cyfrowej”.

Wkład projektu w cele programu

  • Ożywienie gospodarki turystycznej terytorium po pandemii
  • Utrzymanie i rozwój miejsc pracy związanych z turystyką
  • Promowanie więzi społecznych między lokalnymi podmiotami a turystami
  • Odpowiadanie na nowe wyzwania konsumpcji turystycznej poprzez wykorzystanie nowych technologii
  • Ograniczenie wpływu na środowisko związanego z drukowaniem przewodników turystycznych i broszur

Plan finansowy

  • Tymczasowa pomoc z EFRR: 84 089,29 euro z podatkiem (tj. 69,75% całkowitych kosztów kwalifikowanych operacji)

Nazwa linku/plikuNazwa linku/plikuNazwa linku/plikuNazwa linku/pliku
Narzędzia ułatwień dostępu

Wyszukiwanie ?

Szukaj też...

- Inspiracja -

Mówią ci...

- Ulotki -

Pobierz nasze mapy i przewodniki

JĘZYK

Wybierz język: