Turystyka Remiremont Plombières-les-Bains w Wogezach, Lotaryngia, Francja

Polityka prywatności

Aby dowiedzieć się wszystkiego o notach prawnych na stronie internetowej biura turystycznego miejscowości Remiremont Plombières-les-Bains!

(regulowane ustawą nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej)

Edytor strony

Biuro Turystyczne Remiremont Plombieres-les-Bains (sklasyfikowane w kategorii I)
Status prawny : Publiczny zakład przemysłowo-handlowy

Dyrektor: Déborah REICHERT

Siedziba: Place Maurice Janot – 88370 PLOMBIERES-LES-BAINS
Biuro w Plombières-les-Bains: Tel. 03 29 66 01 30 – E-mail: Plombieres@otrp.fr

Siedziba administracyjna: 6, Place Christian PONCELET – 88200 REMIREMONT
Biuro Remiremont: Tel. 03 29 62 23 70 – E-mail: remiremont@otrp.fr

SIRET numer: 443 941 901 00011
Kod APE: 7990Z

Tworzenie i hosting strony

Illicoweb
ZI z Bourogne-Morvillars – 90 120 MORVILLARS
Tel.: 03 84 36 66 42 – Faks: 03 84 36 66 43
www.illicob.com

responsabilité

Właściciel ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczone informacje i usługi. Podane ceny są orientacyjne. Jednak Biuro Turystyczne Remiremont Plombières-les-Bains dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, w miarę swoich możliwości, dokładność i aktualizację informacji publikowanych na tej stronie, które zastrzega sobie prawo do poprawiania w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, zawartość. Ostrzega również odwiedzającego, że to do niego należy weryfikacja informacji innymi sposobami, w tym poprzez kontakt z firmą.

W związku z tym Biuro Turystyczne Remiremont Plombières-les-Bains nie ponosi żadnej odpowiedzialności: za wszelkie nieścisłości, niedokładności lub pominięcia dotyczące informacji dostępnych na stronie; za jakiekolwiek szkody wynikające z nieuczciwej ingerencji osoby trzeciej prowadzącej do modyfikacji informacji udostępnianych w serwisie; i bardziej ogólnie za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, bez względu na przyczyny, pochodzenie, charakter lub konsekwencje, spowodowane przez czyjkolwiek dostęp do witryny lub niemożność uzyskania do niej dostępu, a także korzystanie z witryny i/lub informacji przyznane wszelkim informacjom pochodzącym bezpośrednio lub pośrednio od tego ostatniego.

Ponadto, o ile nie zaznaczono inaczej, prawa własności intelektualnej do dokumentów zawartych w witrynie i każdego z elementów stworzonych dla tej witryny są wyłączną własnością Biura Turystycznego Remiremont lub jego dostawców, którzy nie udzielają żadnych licencji ani żadnych innych praw niż zaglądać na stronę.

Powielanie wszystkich dokumentów opublikowanych na stronie jest dozwolone wyłącznie do wyłącznych celów informacyjnych do użytku osobistego i prywatnego, jakiekolwiek powielanie i wykorzystywanie kopii wykonanych do innych celów jest wyraźnie zabronione.

Wszystkie marki wymienione na tej stronie należą do ich odpowiednich firm.

Wszystkie produkty, logo i obrazy cytowane na stronach tej witryny są własnością odpowiednich marek.

Ochrona danych osobowych

Biuro Turystyczne Remiremont Plombières-les-Bains zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i prywatności swoich klientów, odwiedzających witrynę internetową i wszystkich osób korzystających z jego usług. Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych masz prawo zażądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia tych danych.  

Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw, zapoznaj się z naszą Polityką ochrony danych. 

Prawo autorskie

Cała ta strona podlega francuskiemu i międzynarodowemu prawodawstwu dotyczącemu praw autorskich i własności intelektualnej. Jakiekolwiek reprezentowanie, powielanie, modyfikowanie, wykorzystanie komercyjne, jak również przenoszenie na inną stronę jest zabronione, z wyjątkiem zgody, którą należy poprosić pocztą na adres wskazany powyżej. Dozwolone jest używanie wyłącznie do celów ściśle osobistych

Kredyty fotograficzne

Marc Fulgoni, Pixabay, Pexels, Freepik

Hiperłącza

Linki hipertekstowe na tej stronie przekierowujące użytkowników do innych stron internetowych nie pociągają za sobą odpowiedzialności Biura Turystycznego Remiremont Plombières-les-Bains za treść tych stron.
Każda osoba fizyczna lub prawna chcąca nawiązać kontakt z  https://www.tourisme-remiremont-plombieres.com  z naszej strony, należy najpierw zażądać autoryzacji.
Utworzenie linku do naszej strony nie wymaga autoryzacji. Biuro Turystyczne Remiremont Plombières-les-Bains nie ponosi w tym przypadku żadnej odpowiedzialności.

Narzędzia ułatwień dostępu

Wyszukiwanie ?

Szukaj też...

- Inspiracja -

Mówią ci...

- Ulotki -

Pobierz nasze mapy i przewodniki

JĘZYK

Wybierz język: